Transferne cene med povezanimi osebami

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Transferne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe Poslovanje med povezanimi osebami ima določene specifičnosti, tako na področju medsebojnega poslovanja kot posojanja denarnih sredstev. Povezane osebe morajo takšne posle obravnavati z računovodskega vidika v računovodskih izkazih in ločeno z davčnega vidika pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb.

Morebitna prilagajanja davčnih osnov povezanih oseb je izpostavljeno natančnejšemu davčnemu nadzoru kot poslovanje z nepovezanimi osebami. Ki medsebojno poslujejo ali si posojajo denarna sredstva.

Organizacije morajo pravilno ovrednotiti davčno tveganje (vedno je večje v državah, v katerih se nahajajo odvisne organizacije), in opredeliti katere so transakcije, ki so ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.