Optimizacija dobička

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Ne glede na merilo, ki ga izberemo za vrednotenje uspešnosti poslovanja, je za podjetje pomemben zgolj dobiček, ki podjetju ostane in ga lahko reinvestira, kar pomeni, da je za podjetje pomemben dobiček po plačilu vseh obresti, davkov in dividend.

Elementi dobička so:

  • prodaja,

  • variabilni stroški,

  • fiksni stroški in

  • stroški financiranja.

Znotraj teh elementov je ogromno podelementov, vsak takšen podelement pa vpliva na ustvarjanje dobička, zato lahko že z zelo majhno spremembo enega od podelementov bistveno vplivamo na dobiček.

Prodaja

V poslovnem svetu se pogosto pojavlja stara trditev: »Prodaja je napuh, dobiček je razum, denar je realnost«. Trditev pomeni, da obsedenost ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.