Življenjski cikli podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

V današnjem modernem času so edine stalnice spremembe. In ravno iz tega sledi, da se mora podjetje v vsakem trenutku zavedati, v kateri fazi življenjskega cikla je. Na podlagi informacij in ugotovitev o tem mora v vsakem trenutku tudi ustrezno ukrepati. Te ključne informacije se mora zavedati vsako podjetje, ne glede na velikost in ne glede na lastniško strukturo.

Pumping in Prange sta v letu 1955 objavila svojo metodo, ki pri določanju posamezne življenjske faze upošteva poleg količinskih spremenljivk, kot sta npr. starost in velikost podjetja, tudi kakovostne spremenljivke, med katere uvrščamo poslanstvo podjetja, podjetniško kulturo, slog vodenja, strateške programe ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.