Optimizacija denarnega toka

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Optimizacija denarnega toka

Pri optimizaciji denarnega toka ni glavni cilj zgolj ustvarjanje čim več denarja, temveč tudi čim bolj optimalna poraba denarnih sredstev v poslovnih ciklih podjetja, ki so lahko redni (mesečni, četrtletni ali letni) ali neredni (ustvarjajo jih spremembe na trgu).

Denarni tok obvladujemo s pomočjo štirih elementov:

  • optimizacija dobička (glej predhodno poglavje),
  • minimizacija obratnega kapitala, ki omogoča učinkovito poslovanje,
  • učinkovita uporaba dolgoročnih sredstev in
  • dobro urejene finance (financiranje, zavarovanje pred tveganji ipd.).

Glavni generator denarja je dobiček. V praksi je to tudi edini dolgoročni generator denarja, na višino denarnih sredstev pa lahko vplivamo z zmanjšanjem obratnega kapitala in ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.