Družbena odgovornost podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Finančna uspešnost podjetja je danes močno odvisna od njegove družbene odgovornosti, pri katerem gre za iskanje načinov, kako lahko podjetje v povezavi z naravno vpetostjo v okolje podjetje postane uspešnejše, izboljša kakovost življenja tako zaposlenih kot tudi lokalne skupnosti in širše družbe in hkrati zadovolji interese lastnikov podjetja. Etika je eno glavnih področij družbene odgovornosti. Evropska komisija je opredelila družbeno odgovornost podjetij kot:

  • način vodenja, ki presega pravne zahteve, podjetja ga sprejemajo prostovoljno, saj se zavedajo, da je to v njihovem dolgoročnem interesu,
  • tisto, ki je v vsakem trenutku povezana s konceptom trajnostnega razvoja, in tako bi morala podjetja v ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.