Poslovna poročila in računovodski izkazi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Slovenski računovodski standardi

Slovenski računovodski standardi ali kratica SRS so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja. Oblikuje jih Slovenski inštitut za revizijo.

Slovenski računovodski standardi so poenoteni in poenostavljeni ter jih od leta 2016 uporabljajo gospodarske družbe, društva, invalidske organizacije, zavodi, samostojni podjetniki in druge organizacije.

Zbirka SRS je bila v letu 2016 korenito prenovljena in spremenjena. Prvotni SRS-ji so obravnavali računovodenje tako za zunanje kot notranje uporabnike ter finančno, stroškovno in poslovno računovodstvo. Prenovljeni SRS-ji pa po novem obravnavajo samo pravila finančnega računovodenje in poročanja za zunanje potrebe organizacij. Seveda je smiselno, da se jihvključi tudi v notranje ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.