Korporativno upravljanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje je danes dobro poznan in uveljavljen izraz, čeprav so definicije te besedne zveze pogosto opisne in široke. Prvič se besedna zveza korporativno upravljanje pojavi šele po letu 1980; pri nastanku in razvoju korporativnega upravljanja pa ima poleg industrializacije, globalizacije in informatizacije pomembno vlogo predvsem ločitev lastništva od upravljanja. Treba je vedeti, da je definicija korporativnega upravljanja odvisna tako od avtorja oziroma institucije, znotraj katere se oblikuje, in tudi pravnega sistema ter regulativnih okvirjev posamezne države. Ob tem je treba še dodati, da se razlike pri opisu in definiciji korporativnega upravljanja razlikujejo tudi znotraj posamezne države, in ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.