Analiza finančnih izkazov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Analiza bilance stanja

Z analizo bilance stanja dobimo sliko sestave in strukture premoženja ter virov financiranja. S pomočjo razčlenjenih podatkov ugotovimo, kakšne so poslovne možnosti in katere odločitve moramo sprejeti, če želimo, da vrednost premoženja ne bo ogrožena.

V analizi uporabimo podatke o poslovanju dveh zaporednih časovnih obdobij (tekoče leto primerjamo s preteklim letom ali tekoče leto primerjamo z načrtovanimi kategorijami ali tekoče leto primerjamo s panogo in konkurenco) preučevanja podjetja, ti podatki so podlaga za presojanje poslovanja in oblikovanja novih informacij za poslovne odločitve.

Koeficienti iz bilance stanja

Pri analiziranju bilance stanja najprej ugotovimo, kakšno je likvidnostno stanje podjetja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.