Primarni cilj obstoja podjetja: povečanje vrednosti podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Povsod po svetu drži in to velja tako za proizvodna podjetja kot tudi za podjetja na področju visoke tehnologije, da je podjetje uspešno samo, kadar ustvarja ekonomsko vrednost za lastnike. Najpomembnejši cilj obstoja in poslovanja podjetja je tako ustvarjanje poslovnega uspeha, vendar je na tej točki treba povedati, da obstaja razlika med uspehom podjetja, ki ga tradicionalno ugotavlja računovodstvo v podjetju in ekonomskim uspehom poslovanja. Računovodski izkaz poslovnega izida kaže uspešnost poslovanja podjetja v krajšem časovnem obdobju (četrtletje, polletje, leto) in tako prikaže le del slike o dosežkih podjetja in nam v bistvu ne pokaže celotne slike ekonomskega uspeha podjetja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.