Odgovornost direktorja pri financiranju odvisnih družb

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

V praksi so pogosti primeri, ko gospodarskim družbam finančno pomagajo tudi njihovi družbeniki. Pri tem pa se velikokrat spregleda, da se finančna pomoč družbenikov družbam v krizi ob stečaju ali prisilni poravnavi (v nadaljevanju: postopku zaradi insolventnosti) lahko šteje za lastniški kapital. Posledica tega je, da družbenik ob stečaju ne more zahtevati povračila svoje terjatve iz stečajne mase po pravilih, ki veljajo za poplačilo stečajnih upnikov, ampak se njegovo posojilo vrne po pravilih, ki veljajo za lastniški kapital, torej po poplačilu vseh upnikov iz morebitnega preostanka stečajne mase.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) namreč v 498. členu določa, da družbenik ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.