Vračilo prejetih sredstev protikorinskih ukrepov v primeru izplačil dobičkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Avtorica: Tanja Bohl

FURS pojasnjuje, da zavezanec, ki je prejel sredstva na podlagi 99. člena ZIUZEOP in ki je delil dobiček pred uveljavitvijo ZIUZEOP, tj. pred 11. 4. 2020, je upravičen do ugodnosti po tem zakonu, povedano drugače, mu prejetih sredstev glede na prvi dostavek 99. člena ZIUZEOP ni treba vračati.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,[1] ki velja od 11. 4. 2020 dalje in je bil noveliran z-Novelo ZIUZEOP –A, ki velja od 1. 5. 2020 z izjemo določenih členov, v 99. členu določa kot eno izmed omejitev ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.