Spletna prodaja in DDV

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

  • Elektronske storitve in DDV
  • Kaj so za DDV namene elektronske storitve
  • Opravljan elektronske storitve – pravila, poročanje ...
  • Prejemam elektronsko opravljene storitve – evidentiranje prejetega računa,….
  • Prejeti računi za elektronske storitve od ponudnikov izven EU
  • Prodaja blaga preko interneta

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.