Video seminarji

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

General data protection regulation ali na kratko GDPR je uredba, ki celovito ureja področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov s poudarkom na varnosti in sledljivosti upravljanja in obdelave osebnih podatkov. Cilj uvedbe GDPR je bil sistemsko urediti področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov tako znotraj kot tudi zunaj meja Evropske unije. Skladnost uredbe morajo zagotavljati tako države članice EU, kot tudi vsa podjetja in organizacije na področju Evropske unije. Varovanje osebnih podatkov je tako zelo pomembno za podjetja, saj morajo slednja zagotoviti, da podjetje posluje skladno z uredbo, hkrati pa zagotoviti ustrezno varstvo podatkov zaposlenih na vseh nivojih delovanja.

Komu ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.