DDV pri dobavi in montaži blaga

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

Na seminarju boste izvedeli:

  • kaj je dobava z montažo oziroma instalacijo,
  • posebnosti dobave z montažo oziroma instalacijo,
  • tujec opravi dobavo z montažo za nas,
  • mi naredimo dobavo z montažo v tujini,
  • delam v tujini (delo na nepremičnini ali dobava z montažo).

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.