Optimizacija poslovanja in vzpostavitev nadzora

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

Organizacija in optimizacija poslovanja:

 • obvladovanje in optimizacija vrednosti terjatev in obveznosti (kaj pomenijo popusti) ter vrste določenih oblik zavarovanj ter njihov vidik v primeru insolvenčnih postopkov,
 • optimiziranje vrednosti sredstev in obveznosti ter spremljanje koeficientov obračanja sredstev in obveznosti,
 • optimiziranje višine zadolženosti na likvidnost in plačilno sposobnost ter denarni tok, z vidikov zadolženosti, kapitalske ustreznosti, likvidnosti in plačilne sposobnosti,
 • optimiziranje, načrtovanje, nadzor in razumevanje pomen denarnega toka.

Vzpostavitev nadzora:

 • nadzor nad vlaganji v premoženje,
 • notranji nadzor nad poslovanjem in zaščita premoženja,
 • vrednotenje premoženja in premoženjske razlike.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.