Davčni obračun 2022 - zadnji napotki za izdelavo

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Najmanj enkrat na leto morajo organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruge ipd.) preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo.

Pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2022 bo potrebno upoštevati novelo ZDDPO-2S in novelo ZDoh-2Z, ki se je uporabljala od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Obe vplivata na davčni obračun za leto 2022 in še je čas, da ustrezno optimizirate davčno bilanco.

Cilj seminarja:

Cilj našega online seminarja je ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.