Vpliv prejetih državnih pomoči in morebitna vračanja na davčni obračun za leto 2020

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

 • Na kratko o državnih pomočeh iz PKP.
 • Koriščenje državih pomoči v letu 2020.
 • Primeri vračanja državne pomoči – gospodarske družbe in samostoji podjetniki.
 • Pravilna določitev velikosti prihodkov zaradi vračila sredstev prejetih državnih pomoči in neizpolnjevanja prihodkovnega kriterija.
 • Knjiženje državnih pomoči in njihov vpliv v računovodskih izkazih za leto 2020.
 • Vpliv prejetih pomoči na davčni obračun.
 • V katerih primerih bo potrebno državno pomoč vračati z vidika gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.
 • Odgovori na vprašanja udeležencev.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.