Nova uredba o povračilih stroškov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

 • Vpliv zakonodaje na izplačilo povračil prevoza na delo
 • Kako naj uredimo interne akte, da bodo ustrezna podlaga za izplačilo prevoza na delo
 • Davčni vidik izplačila prevoza na delo
 • Opredelitev limita 140 EUR po novem
 • Navzkrižna kontrola davčne višine izplačila prevoza na delo
 • Poročanje z Rek obrazcem
 • Zadnji del je namenjen vprašanjem in dilemam

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.