Finančni viri in finančna analiza

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina seminarja 

Orodja za finančno analizo 

 • Return on invested capital,
 • return on equity,
 • return on asset,
 • EVA,
 • likvidnostnih kazalnikov,
 • kazalnikov, ki jih gledajo banke,
 • preverjanje smiselnosti finančne projekcije s pomočjo kazalnikov,
 • kazalniki vašega podjetja v primerjavi s konkurenco in kaj lahko iz tega zaključite, itd.

Viri podatkov za finančno analizo-ključni kazalniki

 • Bruto bilanca,
 • kaj omogočajo različni računovodski informacijski sistemi
 • kakšna so moderna orodja (Business inteligence).

Trenutni trendi in pristopi

Objektivna določitev stroškov kapitala: 

 • Različne metode za določitev stroška kapitala.

Finančna sredstva in načini pridobivanja:

 • Prikaz stopničastega (step up) pristopa.

Tvegani kapital kot vir financiranja:

 • Proces ter smiselnost takšne vrste financiranja.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.