Video seminarji

Vpliv inflacije na poslovanje podjetij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

1. Kakšne vrste inflacije poznamo in kaj je razlog za trenutno inflacijo?

(cenovni pritisk zaradi dobav, cenovni pritisk zaradi povpraševanja, monetarna politika)

2. Kaj različne vrste inflacije pomenijo za podjetja?

  • vpliv inflacije na nabavo
  • vpliv inflacije na prodajne cene
  • vpliv inflacije na dobiček
  • vpliv inflacije na investicije
  • inflacije na bančna posojila
  • vpliv inflacije na vrednost podjetij

3. Prognoza gospodarskega dogajanja v 2022?

4. Kaj lahko podjetja storijo za omilitev vpliva inflacije?

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.