Davčni obračun – zadnji napotki pred izdelavo

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

 • Realnost inventurnih popisov sredstev in obveznosti do virov sredstev ter računovodski in davčni vidik razlik.
 • Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
 • Odpisi in oslabitve zalog.
 • Odpisi in oslabitve terjatev ter njihovo zastaranje
 • Davčno priznani odhodki in odhodki.
 • Optimiranje vrst davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2021.
 • Obračun davčnih obveznosti pri tistih, ki so normirane osebe.
 • Informativno glede vračila državnih pomoči.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.