DDV-novosti pri spletni prodaji po 1. 7. 2021

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Spremembe, ki jih je prinesel 1. julij na področju DDV, so posegle na področje transakcij, ki jih davčni zavezanci opravljajo za končne kupce iz EU in obsegajo tako opravljanje storitev kakor tudi dobave blaga.

Vsebina

  • Uvod / Splošno o spremembah, ki jih je prinesel 1. julij na področju DDV
  • Kaj je novega pri obdavčevanju storitev, ki se opravljajo končnim kupcem znotraj EU?
  • Kako se po novem obdavčujejo prodaje blaga na daljavo znotraj EU?
  • Kaj pomeni ukinitev oprostitve pri pošiljkah manjših vrednosti do 22 EUR pri uvozu blaga, kaj bo s carino?
  • Kako se po novem plačuje DDV od blaga, uvoženega iz ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.