Nov Zakon o dohodnini ZDoh–2Z

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Na video seminarju so podrobno predstavljene vse oblike obdavčitev z dohodnino in oprostitev tako, da ne boste imeli nobenega dvoma več o tem:

 • kaj je predmet obdavčitev,
 • kaj se ne šteje za dohodke po ZDoh-2Z,
 • kateri dohodki so oproščeni plačila dohodnine,
 • kako plačujemo dohodnino,
 • kdaj upoštevati splošne, osebne, posebne osebne, posebne olajšave in druge olajšave,
 • kako je z bonitetami in dohodkom iz dejavnosti
 • in kaj vse je prinesla sprememba zakona o dohodnini ZDoh-2Z.

Poudarek na novostih v letu 2022:

 • Ugodnosti pri določanju bonitet pri dohodkih iz zaposlitve
 • Sprememba davčne obravnave odpravnine ter plačila za poslovno uspešnost
 • Izvzem oproščenih prispevkov za ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.