Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

Pregled in značilnosti generacij

 • Lastnosti, motivatorji, cilji, pogled na svet
 • Pričakovanja, nadzor, lojalnost, fleksibilnost
 • Priporočila za organizacijo dela in vodenje v skladu s specifikami generacij
 • Različni pristopi pri uvajanju in usposabljanju posameznih generacij
 • Motivacijsko delovno okolje in kako zadržati dober kader

Strategije za delo z Milenijci

 • Milenijci: naša prihodnost
 • Posebnosti milenijcev in kaj to pomeni za vodje
 • Kako komuniciramo, kaj komuniciramo, kaj izpostavimo
 • Nagrajevanje z “njihovo valuto”
 • Novi načini treninga
 • Prilagojen vodstven pristop
 • Obvladovanje fluktuacije

Medgeneracijski izzivi in medgeneracijsko sodelovanje

 • Različnost vrednot in razumevanje razlik
 • Skupne točke vseh generacij kot podlaga za vodenje
 • Dajanje navodil in povratnih informacij
 • Izzivi ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.