DDV in odbitni delež

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

  • Kaj je odbitni delež.
  • Kakšne so možnosti za odlog plačila.
  • Ali imajo odbitni delež res samo proračunski uporabniki?
  • Kako ga izračunati.
  • Kako se ogniti pogostim napakam.
  • Kakšen je vpliv COVID-19 na DDV.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.