Posebnosti DDV pri gradbeništvu, nepremičninah in storitvah povezanih z nepremičninami

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vsebina

Specifike gradbenih storitev:

 • Katere so gradbene storitve za DDV namene
 • Kdo določa, kaj so gradbene storitve in kaj niso
 • Primeri, kaj niso gradbene storitve
 • Kakšni so izdani računi (z DDV, brez DDV, po 76. a čl.), če so:
  • dela opravljam v Sloveniji
  • dela opravljam v tujini in je pri tem moj naročnik ali s sedežem v Sloveniji ali tujec
 • Vidik prejemnika gradbenih storitev, če so:
  • dela opravljena v Sloveniji
  • dela opravljena v tujini
  • kdaj in kako dela prejemnik samoobdavčitev ali odbija DDV, če mu račun izda izvajalec ali s sedežem v Sloveniji ali tujec
 • Delo v tujini in posebni ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.