Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

Uvod

Spremljanje rezultatov je ključno orodje za uspešno upravljanje in poslovanje podjetja. Seveda zgolj, če znamo iz rezultatov razbrati težave in kako naše aktivnosti vplivajo na njih.

Podjetje si lahko predstavljamo kot avtomobil. Za volanom je direktor, ki vozilo upravlja, pri tem pa ima na voljo različne vhodne podatke, ki ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.