Dnevno in tedensko poročanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Večina podjetij mora dnevno ali tedensko spremljati naslednje aktivnosti:

 • zaloge (stanje, gibanje, čas od naročila do proizvodnje, pomanjkanja, starost, stanje in izgube),

 • proizvodnja (podobno kot pri zalogah),

 • stroški proizvodnje,

 • prodaja (povpraševanja in naročila, odpreme, čas do izpolnitve naročil),

 • terjatve,

 • obveznosti,

 • stanje razvoja izdelkov in projektov,

 • denarna sredstva.

Poroča se tudi o pomembnih nerednih dogodkih, vendar zgolj takrat, ko se zgodijo. Takšen primer je investicija v osnovna sredstva, pri čemer pa se stanje projektov običajno spremlja dnevno, predvsem zastoji in odstopanja od zastavljene časovnice, ki povzročajo tudi dodatne stroške za podjetje, ter kdaj bo projekt predvidoma začel ustvarjati denarne tokove.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.