Računovodsko spremljanje proizvodnje in poslovnih učinkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Podjetje je ustanovljeno z namenom doseganja gospodarskih smotrov. Da bi lahko trajno obstajalo in se razvijalo, iščejo lastniki in vodstvo podjetja nenehno poslovno zanimive dejavnosti. Te dejavnosti so lahko proizvajalne (industrija, kmetijstvo ipd.) ali storitvene.

Običajno v večini podjetij potekajo vzporedno ali zaporedno tako proizvajalni kot tudi storitveni procesi, in sicer v temeljnih, pomožnih in stranskih dejavnostih. Podjetje se ukvarja z ustvarjanjem poslovnih učinkov zato, da jih proda.

Glede na ta namen delimo poslovne učinke na:

  • tiste, ki se jih lažje prodaja (kurantne, idoče) in
  • tiste, ki se jih težje prodaja (nekurantne, neidoče).

Prodaja izdelkov oziroma storitev je torej končni ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.