Mesečno poročanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Z dnevnim in tedenskim poročanjem spremljajo predvsem tekoče poslovanje, šele z mesečnim poročanjem pa dobimo sliko o doseganju zastavljenih načrtov. Mesečna poročila so tako bolj strateško usmerjena, zato morajo prikazovati, na katerih področjih podjetje zaostaja za zastavljenimi cilji in katere presega. To omogoča vodstvu podjetja, da sprejme ustrezne odločitve, ki bodo vodile k zastavljenim ciljem.

Glavna mesečna poročila so:

 • izkaz poslovnega izida,

 • bilanca stanja,

 • izkaz poslovnega izida,

 • prodaja in doseganje marže,

 • analiza variance,

 • analiza stroškov,

 • analiza ali poročilo o investicijah v osnovna sredstva,

 • poročilo o finančnih obveznostih,

 • poročilo o zaposlenih.

Ker z mesečnimi poročili preverjamo doseganje načrtov, mora biti pripravljeno ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.