Poročanje o denarnem toku

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Denarni tok je posledica vseh aktivnosti podjetja, ki so opisane v poročilih v tem poglavju. Prikazuje tudi neto uspešnost poslovanja podjetja. Podjetje namreč lahko posluje z dobičkom, kljub temu pa ima težave z zagotavljanjem likvidnosti zaradi težav pri izterjavi terjatev ali pa pri prodaji zalog.

Dinamika poročanja o denarnem toku je odvisna od podjetja do podjetja, običajno pa menedžment zahteva to poročilo na dnevni ravni. Iz drugih poročil je težko razvidno, kako rezultati vplivajo na denarni tok, to poročilo pa ne nedvoumno. Vključuje naslednje postavke:

  • začetno stanje denarnih sredstev,
  • prilive na vse bančne račune,
  • odlive z vseh bančnih računov,
  • blagajniške ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.