Vrednotenje podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Pri pripravi poročil se finančni kontroler pogosto sooči z odločitvijo, katere podatke v poročilo vključiti in kateri niso pomembni za uporabnike poročil, zlasti menedžment. Univerzalnega odgovora na to, kateri podatki so pomembni in kateri niso, ni. Odvisno je od podjetja in od zahtev menedžmenta, zagotovo pa menedžment v dnevnih, tedenskih in mesečnih poročil ne smemo obremenjevati s preveč podrobnostmi. Če menedžment za določeno področje zahteva podrobnejše podatke, jih pripravimo na njegovo zahtevo.

Poročila morajo vsebovati podatke, ki neposredno vplivajo na poslovne odločitve. Tako je denimo lahko pomemben podatek, kakšna je povprečna cena kupljene surovine, materiala ali blaga, ni pa pomembno ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.