Subjektivna in objektivna vrednost

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vrednost ni povsem objektivna, ampak vsebuje primesi subjektivnega. Ta subjektivnost se pojavlja tako na strani kupca in prodajalca kot tudi na strani neodvisnega ocenjevalca. Kot najbolj objektiven določevalec vrednosti naj bi veljal trg, saj se na njem kupec in prodajalec prej ali slej morata uskladiti. Vendar se je treba zavedati, da je največja stopnja objektivnosti lahko dosežena samo, če govorimo o popolnem trgu kapitala. O takšnem trgu govorimo, ko: (1) trg kapitala deluje brez trenja, (2) na trgu vlada popolna konkurenca, (3) trg kapitala je informacijsko učinkovit in (4) udeleženci na trgu se obnašajo homogeno. V razmerah negotovosti se popolnemu ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.