Poročanje o zalogah in nabavi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Poročanje o zalogah in nabavi običajno poteka na tedenski ravni. Poročilo obsega naslednje elemente:

  • splošno stanje zalog (količinsko in vrednostno) v primerjavi z načrtom in nujno proizvodnjo,
  • pomanjkanje zalog s pojasnilom vzrokov pomanjkanja in aktivnostmi za odpravo pomanjkanja,
  • kakovost dobave surovin, materialov in blaga, kjer se poroča zlasti o zamudah pri dobavah in težave s kakovostjo, ki je lahko, poleg pokvarjenega ali neprimernega blaga, materialov in surovin, zaradi neprimernega pakiranja ali pomanjkanja primernih dokumentov in certifikatov glede dobavljenega,
  • nujne dobave, ki nakazujejo na procesne težave pri nadzoru zalog, slab nabavni proces ali težave dobaviteljev pri dobavah,
  • inventurni manjki in njihova ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.