Vrednost podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Dnevno se soočamo z izjavami, kot je »to podjetje je uspešno« ali »v lanskem letu smo poslovali uspešneje kot leto prej«, redko pa se vprašamo, kaj uspešnost pravzaprav pomeni. Je uspešno podjetje tisto, ki hitro povečuje obseg prodaje, izplačuje nadpovprečno visoke plače ali sponzorira lokalni nogometni klub?

Podjetja in ljudje postavljamo različne cilje uspešnosti. Za zaposlenega je najpomembnejše, da s čim manj dela zasluži čim več in da ima pri delu mir, za kupca je najpomembnejše, da kupi čim boljši izdelek čim ceneje, za dobavitelja, da proda blago, material ali storitev za čim višjo ceno, za lokalni nogometni klub je ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.