Na sredstvih temelječ pristop

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Ta pristop prednostno obravnava vrednost sredstev, ki so zmanjšane za obveznosti, dobljen znesek nato predstavlja neto vrednost sredstev. Pristop lahko uporabimo ob predpostavki:

  • going-concern, to je predpostavka poslujočega podjetja, ali
  • likvidacije, kar je predpostavka podjetja, katerega poslovanje je vprašljivo.

Najustreznejša podjetja za vrednotenje z metodo neto sredstev so nepremičninska investicijska podjetja, holdingi in druge investicijske družbe, nekatera podjetja, ki poslujejo z naravnimi viri, kot so nafta, plin, rudnine, les in podobno, na novo ustanovljena podjetja in podjetja drobnega gospodarstva, katerih vhod je relativno lahek in poceni (mala proizvodna podjetja, male trgovine in podobno). V omenjenih primerih izračunavamo vrednost ob predpostavki ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.