Spremljanje procesov in dokumentacije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Glede na to, da je finančni kontroler zadolžen za to, da vsi procesi v podjetju potekajo optimalno, mora te procese tudi spremljati. Med te procese spada tudi dokumentacija, ki mora podpirati poslovne procese, na primer:

  • proizvodnja se ne sme začeti brez delovnega naloga,
  • proces naročila se ne sme pričeti, če za to niso izpolnjeni pogoji za naročilo,
  • izdaja blaga se ne sme izvesti brez naročila,
  • odprema blaga brez naročila, izdajnice iz skladišča ali dobavnice in prevoznih listin se ne sme izvesti,
  • zaposlovati se ne sme brez ugotovljene potrebe, opredeljenih delovnih nalog novo zaposlenega in avtorizacije direktorja oddelka ali podjetja
  • in ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.