Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Uvod

Spremljanje rezultatov je ključno orodje za uspešno upravljanje in poslovanje podjetja. Seveda zgolj, če znamo iz rezultatov razbrati težave in kako naše aktivnosti vplivajo na njih.

Podjetje si lahko predstavljamo kot avtomobil. Za volanom je direktor, ki vozilo upravlja, pri tem pa ima na voljo različne vhodne podatke, ki mu pomagajo pri vožnji, kot je prometna signalizacija (signali s trga), števci, ki prikazujejo delovanje sistemov avtomobila in hitrost (interna poročila o poslovanju podjetja) in navigacijski sistem (strategija, cilji in načrti podjetja).

Voznik pri vožnji dobi vhodne podatke z različno dinamiko. Prometno signalizacijo zmeraj spremljamo, ampak ko razberemo nek podatek ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.