Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

V nadaljevanju so opisana dnevna, tedenska in mesečna poročila, ki jih pripravlja finančni kontroler v sodelovanju z drugimi oddelki. Obseg poročanja je lahko zelo obremenjujoč zanj, ali celo neizvedljiv, zato ima pri tem pomembno vlogo informacijski ali računovodski sistem.

Informacijski sistem podjetja mora omogočati, da se lahko čim več poročil ali vsaj v čim večjem obsegu generira avtomatično, brez bistvenega ročnega poseganja kontrolerja. Finančni kontroler seveda mora poskrbeti, da so vsi podatki v sistemu ustrezno zabeleženi, pred generiranjem poročil pa preveriti, da so vsi podatki ustrezno vneseni in zaključeni. Obseg tega preverjanja je odvisen od vsebine poročil, v vsakem primeru ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.