Poročilo o prodaji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Proizvodnja mora slediti prodaji. Nima smisla proizvajati več, kot podjetje lahko proda ali pričakuje prodati, ker to povzroča nepotrebno izgubo, ki je ne moremo nadomestiti, povzroča pa tudi obrabo strojev, višje stroške skladiščenja in stroške financiranja odvečne zaloge. Prodaja tako predstavlja ključno funkcijo podjetja in referenco za druga področja.

Dinamika poročanja o prodaji je odvisna od podjetja in dejavnosti. V zelo dinamičnih dejavnostih, kjer so spremembe na trgu hitre in volumen prodaje velik, je smiselno bolj pogosto poročanje, običajno pa zadostuje tedensko poročanje o prodaji.

Prodajna poročila naj bi obsegala:

  • število kontaktov prodajnega osebja, ki je odvisno od velikosti baze ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.