Tržni pristop

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Način sloni na tržnih podatkih in je namenjen določanju vrednosti podjetja na osnovi primerjave podjetja s:

  1. primerljivimi podjetji, uvrščenimi na organiziranem trgu kapitala (metoda primerljivih na borzi uvrščenih podjetij) in/ali s

  2. primerljivimi podjetji, ki so bila kupljena ali prodana pred relativno kratkim obdobjem (metoda primerljivih kupoprodaj podjetij).

V obeh metodah se najprej izbere vzorec primerljivih podjetij. Idealna primerljiva podjetja so tista, ki so iz iste panoge kot ocenjevano podjetje, s primerljivimi značilnostmi v smislu trga, proizvodov, diverzifikacije, ekonomskih vplivov, velikosti in drugih faktorjev.

Iz izbranega vzorca se kvantificira ustrezne tržne mnogokratnike. Mnogokratniki so lahko:

  • mnogokratniki lastniškega kapitala ali
  • mnogokratniki ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.