Poročilo o terjatvah

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Terjatve se mora spremljati dnevno. Poročilo o terjatvah ni obsežno. V njem so prikazane samo terjatve, ki so bile izterjane pretekli dan, izterjane terjatve zamudnikov (podjetij, ki pogosto ali stalno zamujajo s plačili) in portfelj terjatev po starosti ali zapadlosti.

Poročilo o obveznostih

Spremlja se poslovne in finančne obveznosti. Običajno je dovolj, da se jih spremlja mesečno, spremljamo pa plačane obveznosti v preteklem mesecu in obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem mesecu. V primeru likvidnostnih težav pri plačevanju obveznosti, moramo povečati intenzivnost tega poročanja.

Poročilo o projektih

Projekte razvoja novih izdelkov in izboljšanja obstoječih moramo spremljati z vidika stroškovne ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.