Pristopi ocenjevanja vrednosti

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Najzahtevnejša naloga pri ocenjevanju je prepričati dve stranki ali več strank z različnimi ekonomskimi in poslovnimi pričakovanji, da združijo svoje poglede na načrtovanje prihodnjih koristi in tveganja, ki so z povezana z dosego načrtovanega. Strokovnjaki so zato razvili vrsto pristopov, ki sicer uporabljajo zelo različne predpostavke o ocenjevanju, vendar imajo tudi marsikaj skupnega. V osnovi lahko razdelimo pristope vrednotenja na tri skupine: (1) dohodkovni pristop, (2) tržni pristop in (3) na sredstvih temelječ pristop.

Za kontrolerja je pomembno, da pozna predvsem dohodkovni pristop, ker temelji na prihodnjih denarnih donosih. S tržnim pristopom dobimo relativno vrednost – vrednost izvira iz primerjave s ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.