Poročanje o proizvodnji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Poročilo o proizvodnji je osrednje poročilo proizvodnega ali storitvenega podjetja, zaradi tega je treba podatke o proizvodnji običajno spremljati na dnevni ravni. Spremlja se naslednje podatke o proizvodnji:

  • absoluten ‘output’ za teden ali mesec in delež doseganja cilja, ki ga v primeru izpada v predhodnem obdobju (dnevu ali tednu) moramo nadomestiti v naslednjem obdobju, da smo zopet v okviru načrtovanega,
  • output na osebo / na uro, ki meri učinkovitost proizvodnje, ki pa je absolutna vrednost in se spreminja glede na vrsto izdelka,
  • primerjava ‘outputa’ različnih izmen,
  • čas nedelovanja zaradi napak, ki lahko nastanejo zaradi slabega nadzora linije, napačnega materiala, izpada električne ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.